Relatiecoaching vóór het huwelijk of samenwonen

Jullie gaan binnenkort ‘JA’ tegen elkaar zeggen of hebben dat net gedaan. Dan is stilstaan bij het sprookje van de liefde belangrijk.

  • Wat is de liefde eigenlijk?
  • Hoe lang kan je van iemand houden?
  • Wat is een goede relatie?

Er liggen veel valkuilen op de loer in een relatie. En het is beter om die valkuilen van te voren te leren zien dan erin te vallen.

In 3 sessies werk ik samen met jullie aan het wonder van de liefde, aan geven en nemen en leer ik jullie manieren om goed te communiceren. Daarna maakt jullie huwelijk een grotere kans om in stand te blijven. Om niet bij die 35% te horen van scheidingen. Ik geef jullie tools in handen om ook de dalen in jullie relatie aan te kunnen.

Liefde is van alle tijden, zoals je kan lezen in het gedicht hierboven. En liefde zal altijd blijven en mensen gelukkig maken. Maar liefde is ook werken. Soms zelfs hard werken om elkaar écht te leren kennen, om onderliggende emoties van de ander te leren begrijpen, en om te weten hoe je samen meer kan zijn. Het levert je heel veel op. Rust, geluk en verbondenheid. En daar zoeken we als mensen toch naar. Om zeker te weten dat die ander er altijd voor jou is, en jij voor die ander!

Middeleeuws liefdesgedicht

Ghequetst ben ic van binnen,
doorwont mijn hert so seer,
van uwer ganscher minnen
ghequestst so lanc so meer.
waer ic mi wend, waer ik mi keer,
ic en can gherusten dach noch nachte;
waer ic my wend, waer ic mi keer,
ghi sijt alleen in mijn ghedachte.

Anoniem (14e eeuw)