Levensvragen


De levensverwachting neemt steeds verder toe, de maatschappij verandert snel. Krachten kunnen afnemen. De één kijkt uit naar zijn of haar vrije tijd, de ander ziet er als een berg tegenop en vindt het lastig het werk los te laten en een nieuw leven op te bouwen.

Ik help als coach met het zoeken naar onderliggende problematiek die aan de coachvraag ten grondslag ligt. Ik ondersteun als coach mensen in het proces van ouder worden. Als je ouder bent geworden lijken grote zaken ineens onbelangrijk en zie je hoe kleinere ineens veel wezenlijker en belangrijker zijn. Ook komen de grote vragen van het leven meer naar boven als je ouder bent, vragen zoals waar we vandaan komen, wat je hebt betekent en voor wie, wat is doodgaan en is er een leven na de dood. Ook eenzaamheid komt regelmatig aan de orde, en wat eenzaamheid dan precies is. Dat is voor iedereen anders.

Als coach help ik ook bij rouwverwerking van verlies. Niet alleen het verlies van naasten, maar ook van kwaliteit van het leven. Verlies van bijvoorbeeld werk, huwelijk, goede vriendschap of van gezondheid.

Het (her)ontdekken van eigen kracht. Om vanuit wensen te kijken wat u werkelijk wilt, dat wil ik graag samen met u ontdekken en vinden.

WhatsApp