Hoogbegaafdheid is een combinatie van een uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen. Hoogbegaafden zijn op het cognitieve vlak sterk, maar ook andere zaken spelen een belangrijke rol. De term wordt gebruikt om aan te geven dat ze opvallende vermogens of vaardigheden hebben, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

Je bent niet meteen hoogbegaafd als je goede cijfers of werkprestaties behaald. Ook de opvatting dat hoogbegaafden een fotografisch geheugen zouden hebben is niet juist. Hoogbegaafd zijn ligt in meer dan enkel "slim" zijn. Het "slimme" is enkel het geen waar ieder meteen aan denkt bij deze term.

Volgens de klassieke benadering kan intelligentie worden gemeten met behulp van een gestandaardiseerde IQ-test en is er sprake van hoogbegaafdheid bij een score hoger dan twee standaarddeviaties. Circa 2% van de bevolking is volgens deze norm hoogbegaafd. Als maat voor hoogbegaafdheid wordt vaak het IQ genomen. Men spreekt doorgaans van hoogbegaafdheid bij een IQ vanaf 130. Dit komt erop neer dat personen met scores in de bovenste twee percentielen hoogbegaafd worden genoemd.

Hoogbegaafden zien zichzelf meestal niet als 'anders dan de rest' en begrijpen daardoor niet waarom anderen hen soms wel als anders beschouwen. Daar moeten zij en hun omgeving mee leren omgaan. En dat gaat niet altijd (onmiddellijk) goed

Als ervaringsdeskundige ben ik zeer geïnteresseerd in het coachen en begeleiden van hoogbegaafden die zijn vastgelopen. Dat kan met de hoogbegaafdheid te maken hebben, maar dat hoeft niet. Omdat ik zelf hoogbegaafd ben kan ik de snelle en soms onbegrijpelijke gedachtesprongen bijbenen en met mijn verdere kennis en ervaring helpen.

Als hoogbegaafdheid niet op de juiste manier wordt of is begeleid, kan het zijn dat de intelligentie van de persoon niet of nooit tot uiting is gekomen, waardoor een hoogbegaafde niet per se meteen "slim" over hoeft te komen. Hoogbegaafdheid ligt onder andere in het anders denken dan niet hoogbegaafde personen, en niet zoals vele denken enkel in het behalen van goede werkprestaties.

Hoogbegaafden hebben door hun perfectionisme een grotere kans op het krijgen van een Burnout, maar ook een Bore-Out ligt op de loer. Als je lange tijd niet goed genoeg wordt uitgedaagd gaat het werk door onderprikkeling en te weinig uitdaging je op een gegeven moment (te) zwaar vallen.
Mensen voelen zich doorgaans het prettigst in een groep; de mens is een "kuddedier". Sommige hoogbegaafden zitten aan de 'rand' van de groep en dat is voor hen een onprettige situatie. Zij zullen daarom proberen de situatie te veranderen door zich te conformeren aan de groep, door de groep in hun richting te veranderen, door geheel zelfstandig hun eigen weg te gaan of door te proberen een nieuwe groep te vinden die beter bij hen past.

Ik zoek samen met jou naar de pijn van het anders zijn en wat de voor- en nadelen van je hoogbegaafdheid in je verleden zijn geweest. Belangrijk is ook hoe je die in het heden en toekomst in kan zetten in harmonie met jezelf en je omgeving.

Er zijn verschillende definities van hoogbegaafdheid en symptomen. Hieronder wil ik een aantal met je delen. Hoogbegaafden hebben:

 • Veel energie.
 • Zich met meerdere taken tegelijk bezig kunnen houden.
 • Buitengewoon goed geheugen.
 • Breed scala aan interesses.
 • Bijzonder gevoel voor humor.
 • Hoge mate van empathie en betrokkenheid.
 • Denken in veel gevallen al op buitengewoon jonge leeftijd (bijvoorbeeld drie jaar oud) na over de zin van het leven.
 • Het veel lezen en verzamelen van informatie.
 • Veel feitenkennis, grote algemene ontwikkeling.
 • Opvallend taalgebruik.

Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Innerlijke kenmerken: rijkgeschakeerde emotionele binnenwereld (voelen), hoogintelligent (denken)

 • zéér autonoom (zijn).
 • Wisselwerking met de buitenwereld:
 • hoogsensitief (waarnemen)
 • gedreven en nieuwsgierig (willen)
 • scheppingsgericht (doen)
 • Samenspel met de maatschappij:
 • intens
 • complex
 • snel
 • inventief

WhatsApp