Transactionele Analyse is een sociaal-psychologische theorie.

Ik gebruik de theorieën van de Transactionele Analyse vaak in mijn coaching. Het zijn voor mij handvatten in mijn hulpverlening.

De Transactionele Analyse (TA) biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is. De theorie ondersteunt mensen om zich bewust te worden van hun patroon van denken, voelen en doen. Hoe zij zich tot zichzelf en anderen verhouden.

TA gaat ervan uit dat het patroon van denken, voelen en doen ontstaan is uit, vaak onbewuste, beslissingen die een persoon ooit in zijn of haar leven nam. Door zich hiervan bewust te worden, zijn mensen in staat hierover nieuwe besluiten te nemen. Hierdoor kunnen zij groeien in hun autonomie, spontaniteit en authenticiteit en in het aangaan van intimiteit ofwel gezonde relaties met anderen.

TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak onder de positieve psychologie geschaard. TA is ondermeer bekend van het basisprincipe Ik ben OK, Jij bent OK en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties.

TA wordt met succes toegepast door professionals in profit en non-profit organisaties. TA is een middel om elkaar te kunnen begrijpen, jezelf te ontwikkelen en te zoeken naar een manier waarop je leven en werk positief kan beïnvloeden.

Misschien klinkt dit ingewikkeld, maar het is goed uit te leggen. Wat dat betreft is de TA ook heel praktisch.