Beroepscode NVPA

Coachpraktijk Bloeidaal onderschrijft en werkt vanuit de ethische regels van de NVPA beroepscode.

De NVPA-beroepscode omvat de ethische regels voor het beroepshandelen van alle therapeuten die bij het NVPA zijn aangesloten. Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent, dat de therapeut de waardigheid van de cliënt respecteert bij alle activiteiten die binnen zijn/haar beroepsuitoefening vallen. De therapeut heeft respect voor het recht van de cliënt op een eigen levensovertuiging en/of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze. Zie verder de website van de NVPA.