Problemen hebben in veel gevallen een sociaal en een psychisch karakter. Psychosociale therapie is ervoor bedoeld om deze problemen samen met de cliënt op te lossen. Iedere psychosociaal therapeut heeft zo zijn eigen werkwijze, gesprekken, oefeningen en technieken om u te helpen. Mijn werkwijze komt voort uit de Transactionele Analyse, de ACT therapie en de EFT. Ik zet de therapie in die op dat moment het beste bij u en de situatie past. Daarnaast is het belangrijk dat er een klik is tussen u en mij, omdat dat het proces verrijkt, ondersteunt en bevorderd.

Ik zal u als psychosociaal therapeut stap voor stap beter leren kennen en uw situatie en hulpvraag goed in kaart brengen. Daarna zal ik samen met u, de problemen verkennen en zoeken naar oorzaken en oplossingen.

Ik ben lid van de Vereniging van Gespecialiseerde Psychosociaal Therapeuten, de NVPA. Belangrijke uitgangspunten binnen de NVPA zijn professionele deskundigheid en kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren.

Het mensbeeld dat door een NVPA-therapeut gehanteerd wordt is een holistisch mensbeeld. Uitgangspunt is dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen. Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los gezien kan worden van de mensen met wie hij/zij een gemeenschap vormt en de wereld waarin hij/zij leeft.

Therapeuten van de NVPA werken vanuit de overtuiging, dat in elke cliënt een fundamentele eigen kracht aanwezig is. Daar vertrouwen zij op, daar zoeken zij naar en daar maken zij gebruik van in het therapeutisch proces.

Kernpunten hierbij zijn dat:

  • de cliënt leert zijn/haar eigen keuzes te maken
  • de mens beschikt over een zelfhelend vermogen
  • zingeving is een belangrijke drijfveer in het leven

Welke klachten?

Als psychosociale therapeut kan ik u helpen bij verschillende klachten, problemen of vraagstukken, waaronder: angsten, fobieën, lichte depressie, onzekerheid, stress of trauma’s. Ook relatieproblemen of problemen op het werk vallen onder mijn werkgebied.

Verder kunnen lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en rugpijn soms het gevolg zijn van psychische klachten. Zeker als er geen medische verklaring voor de klacht is gevonden.