De meeste mensen zijn heel tevreden met de hulp die Coachpraktijk Bloeidaal biedt. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent en zelfs een klacht heeft. Praat hierover met mij, dat heb ik graag, want dat geeft duidelijkheid, openheid en begrip. Het biedt mij de mogelijkheid om zaken uit te leggen.

Mocht een onderling gesprek niet voldoende zijn, dan kunt u een klacht indienen via mijn beroepsvereniging de NVPA. Als u op deze link klikt komt u op de juiste pagina van de NVPA terecht.

Via het NVPA wordt er een professionele klachtenfunctionaris aangesteld. Het NVPA maakt hiervoor in de meeste gevallen gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG.

Mocht u na bemiddeling door de klachtenfunctionaris nog niet tevreden zijn, dan kunt u door naar de Geschillencommissie. Dat is niet kosteloos. De uitspraak van de rechter is bindend.

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en de SCAG en dit reglement is goedgekeurd door cliënten- en patiëntenbelangenorganisaties.