EFT is een liefdevolle en bewezen methode om partners weer met elkaar te verbinden.

Als er een gevoel van geborgenheid tussen partners bestaat zijn individuele verschillen niet bedreigend maar zelfs verrijkend. De nadruk van de EFT therapie ligt op het proces in het hier en nu. EFT is een relatietherapie, ontwikkeld door dr. Sue Johnson in Canada.

De basis van EFT is de hechtingstheorie die zegt dat niemand is gemaakt om alleen te zijn. Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan.

Het lijkt zo voor de hand liggend en toch laten we in ons gedrag vaak iets totaal anders zien dan waar we behoefte aan hebben. We worden boos omdat we ons eigenlijk alleen voelen of we trekken ons terug, terwijl we eigenlijk bang zijn om niet gezien te worden door de ander.

Geliefd worden, je gewaardeerd en verbonden voelen, het zijn natuurlijke hechtingsbehoeften, die we allemaal al van jongs af aan kennen en waar we naar verlangen in onze relatie. De relatie wankelt als we het angstige gevoel krijgen dat deze behoeften niet worden vervuld. De therapie volgt in dit model een dans met haar opeenvolgende moves, die samen tot een mooie tango leiden, waarbij de partners echt samen dansen en tegelijkertijd elkaar de ruimte geven. En als ze dan af en toe op elkaars tenen staan, weten ze waar het vandaan komt en kunnen ze elkaar telkens opnieuw ten dans vragen.