Januari is een beruchte scheidingsmaand. De harde realiteit van de feestdagen bracht geen liefde onder de kerstboom. Maar twijfel en wanhoop. Het gewone leven is niet het leven dat men wenst en menig echtpaar denkt dat de liefde over is. Vaak loopt men er al langer mee rond maar heeft dat niet gedeeld met de partner. Super verdrietig allemaal.

Als je gaat scheiden heeft de buitenwereld het oordeel klaar. 79% van de Nederlanders vindt dat er te snel wordt gescheiden en dat je, áls je gaat scheiden, een verliezer bent. Er wordt negatief tegenaan gekeken, ook al komt het bij meer dan 35 % van de huwelijken voor. Maar mensen gaan natuurlijk niet zomaar uit elkaar. Lopen daar vaak al langer mee rond maar hebben dat nooit met hun partner besproken. Gebrek aan communicatie is een belangrijke reden om uit elkaar te gaan. Maar is ook een groot gevaar om een scheiding goed te laten verlopen. En dat is weer traumatisch voor de (kleine) kinderen.

Om een scheiding niet een levenslange ramp te maken is het van groot belang om ná je scheiding wél met elkaar op een goede manier te communiceren. Om een nieuwe toekomst samen vorm te geven. Om op een gezonde manier uit elkaar te gaan. Voor je eigen levensgeluk én dat voor de kinderen. Het is zo belangrijk. Je voorkomt er zoveel verdriet mee.

Dus, als het niet is gelukt om samen goed te communiceren bínnen het huwelijk, doe dat dan wel daarna. En als je dat niet lukt zonder hulp, zoek dan professionele hulp. TA kan daarbij ondersteunen.

Scheiden