We kennen allemaal de kriebels in de buik van verliefdheid. Hormonen doen hun
werk en de liefde voelt heet en oneindig. Als de liefde voortduurt, ga je samen
verder. Maar zowel jij als jouw partner nemen jullie verleden mee de relatie in. En
dat kan de liefde doen afkoelen. Van hot naar koel. Zonder dat je dat wil en zonder
dat je het begrijpt. Dat verleden heeft beslissingen beïnvloed die je als kind over
de wereld hebt genomen, het script. Bijvoorbeeld door je gevoel niet te delen met
je geliefde, omdat het laten zien van je emoties vroeger als kind heel onveilig was.
Of omdat je niet jezelf kan zijn, omdat je dat nooit geleerd hebt. En deze oude
beslissingen, dat script, kunnen je relatie in de weg staan. Is dat dan een vaststaand
feit, dat script? Nee, want oude kindbeslissingen kun je herbeslissen. Waardoor
je je script verandert, een keuze maakt in het hier en nu, waar je autonomer en
gelukkiger van wordt (McClure, Goulding & Goulding, 1976)

Om verder te lezen klik hier of

artikel TA Jantine

Uitbreken uit oude knellende patronen
Van Hot naar Herbeslissen